ФЗ от 29.12.2012 №273 — ФЗ «Об образовании в РФ»


Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017